W celu ułatwienia Państwu uczestnictwa w Forum zaplanowaliśmy 5 spotkań w różnych częściach regionu. Sugerujemy wybranie spotkania w miejscu najbliższym Państwa lokalizacji, albo w dogodnym dla Państwa terminie.

PROGRAM RAMOWY

​identyczny dla wszystkich spotkań
 

9:30 - 10:00   rejestracja uczestników
   

CZĘŚĆ 1.

10:00 - 11:40   CZEGO POTRZEBUJEMY, BY OSIĄGNĄĆ WIĘKSZE KORZYŚCI Z ROZWOJU TURYSTYKI?
   
  • wyrażenie oczekiwań uczestników Forum
  • prezentacje dokonań i planów lokalnych i regionalnych
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- powitanie uczestników, przedstawienie idei, celów i zasad spotkania - prezentacja wprowadzająca,
- warsztat 1  – „burza mózgów” -  potrzeby i oczekiwania własne uczestników,
- prezentacja zaproszonych ekspertów: adwokat/radca prawny, ekspert rachunkowo-księgowy (równoległa możliwość konsultacji indywidualnych z ekspertami - osobna sala)
- prezentacje stanu i planów rozwoju turystyki: gmina gospodarz, Urząd Marszałkowski WZP, ZROT
     
11:40 - 12:00   przerwa kawowa
     
   

CZĘŚĆ 2.

12:00 - 14:00   CO ZROBIĆ, JAK DZIAŁAĆ, JAK WSPÓŁPRACOWAĆ, ABY TURYSTYKA ROZWIJAŁA SIĘ ZGODNIE Z NASZYMI OCZEKIWANIAMI.
   
  • określenie priorytetów w obszarze działań wspierających
  • wypracowanie wniosków do realizacji w sektorze turystyki
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- warsztat 2  – współpraca ZROT z „otoczeniem”, oczekiwania branżowe, propozycje obszarów działań na przyszłość:
  • zgłaszanie propozycji działań i obszarów aktywności,
  • dyskusja i wypracowanie wniosków do realizacji,
- prezentacje zaproszonych ekspertów: prawnik, księgowa - omówienie problemowych obszarów tematycznych, określenie zagadnień (prawnych i rachunkowo-księgowych) wymagających wsparcia w ramach aktywności ZROT,
- podsumowanie, przyjęcie wniosków i zakończenie spotkania.

Dodatkowo prezentacje branżowe z możliwością indywidualnych rozmów:
• Morskie Centrum Nauki w Szczecinie jako przykład kreatywnego produktu turystycznego – możliwości współdziałania.
• Marketing sferyczny w prezentacji gmin i obiektów – najnowsze trendy w marketingu, wirtualna rzeczywistość dla atrakcji i obiektów turystycznych.
• Certyfikowane szkolenia zawodowe (dofinansowywane z UE) dla turystyki, hotelarstwa i gastronomii.
 
     
   

SPOTKANIA FAKULTATYWNE

 

 

równolegle indywidualne konsultacje z zaproszonymi ekspertami

10:00 - 13:30  
  • adwokat/radca prawny (zagadnienia prawne, RODO, ustawa o turystyce itp.)
  • ekspert rachunkowo-księgowy (podatki, kwalifikacje kosztów, działalnośc gospodarcza itp.)